Alzheimerova choroba

Alzheimerova nemoc je onemocnění, které narušuje myšlení, paměť a úsudek. V některých částech mozku se při něm ztrácejí nervové buňky. U osob starších 65 let se jedná o nejčastější typ demence.

V současné době je tato choroba nevyléčitelná. Počet nemocných ve světě roste, protože populace obecně stárne a dožívá se vyššího věku.

Kurzy poskytované naší organizací se zaměřují na péči o nemocného v domácím prostředí – označuje se také jako neformální péče. Od ní je odvozený pojem neformální pečovatel. Tím je myšlen každý, kdo se o nemocného stará, aniž by to bylo jeho placené zaměstnání. Typicky jde o členy rodiny.

Nezaměřujeme se tedy na zaměstnance specializovaných sociálních ústavů nebo zdravotnických zařízení.

Kurzu se můžete zúčastnit i tehdy, pokud se u nemocného projevují příznaky demence, ale ještě mu nebyla diagnostikována Alzheimerova choroba.

Naší snahou je, aby kurzy prospěly nejen nemocným, ale také pečujícím. Praktické rady se tedy zaměřují mimo jiné na psychohygienu, aby rodina náročnou situaci zvládala co možná nejlépe.

 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí v Praze
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008176

 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí
Reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007736

 

Alzheimer V.
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010615

 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí v Praze II.
Reg.č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011220