Individuální poradenství

Pečujete o nemocného Alzheimerovou chorobou a potřebujete konzultace nad rámec našich kurzů? Poradíme vám, jak zvládat domácí péči. Důstojně – kvalifikovaně. Poradenství je bezplatné.

Jak dlouho poradenství trvá?

Podle vašich potřeb: hodinu nebo dvě, a to i opakovaně – celkem máte nárok až na 20 hodin bezplatného poradenství v průběhu roku.

Kdo se postará o nemocného během poradenství?

Poskytneme vám příspěvek na zajištění péče o nemocného seniora po dobu, kdy bude poradenství probíhat (včetně vaší cesty na poradenství a zpět z poradenství). Výše příspěvku je 150 Kč/hodina. Tento příspěvek je nezávislý na příspěvku na péči, který dostáváte a nijak jeho výši neovlivňuje.

Kdo poradenství vede?

Naši odborníci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s péčí o nemocné seniory, kteří trpí degenerativním onemocněním mozku (Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc a podobná onemocnění). 

Čeho se poradenství nejčastěji týká?

Přiznání příspěvku na péči – Poradíme, jak postupovat, když vám stát nechce přiznat příspěvek na péči v dostatečné výši. Pokud nejste zkušení v sociálním šetření, často může nastat situace, že stát v rámci hledání úspor nepozná, jak náročnou péči váš blízký potřebuje a přizná vám daleko nižší příspěvek na péči, než byste měli obdržet. Rozdíly činí i několik tisíc korun měsíčně. Pomůžeme vám s přípravou na návštěvu sociálních pracovníků nebo vám pomůžeme připravit odvolání.

Jaké jsou důležité kompenzační pomůcky, na které máte nárok.

Jak upravit byt, pokoj a další prostory, aby se v nich mohl váš blízký pohybovat bezpečně.

Jak si poradit se stravováním, hygienou a dalšími denními činnostmi, které váš blízký odmítá.

Nejvhodnější aktivity, které zabaví nemocného.

Jsme tu pro vás, i když si prostě chcete jen promluvit a popovídat s někým, kdo ví, co taková starost obnáší.

Tři druhy poradenství

Osobní: Na Praze 4, kousek od metra Pankrác a obchodního centra Arkády Pankrác.

Telefonické: V pracovní dny od 9 do 18 hodin můžete zavolat naší mentorce (kontakt níže).

V domácím prostředí: Nemusíte se obávat, má kvalifikaci sociální pracovnice a je oprávněna nahlížet i do sociální dokumentace nemocného. Termínů pro osobní poradenství u vás doma nemáme mnoho, ale pokud to situace umožní a je to důležité, přijedeme za vámi.

Jak se objednat?

Kontaktujte mentorku Mgr. Zuzanu Šimkovou na telefonu 603 441 414 nebo e-mailu zuzana.simkova@meridiem.cz. Domluvte si termín, formu a místo.

 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí v Praze
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008176

 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí
Reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007736

 

Alzheimer V.
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010615

 

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí v Praze II.
Reg.č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011220