fbpx

O našich kurzech

Pro neformální pečovatele o osoby s Alzheimerovou chorobou nabízíme dva typy celodenních kurzů.

Základní kurz trvá tři dny. Seznámí vás s chorobou, jejím vývojem a poskytne praktické informace o péči nebo nárocích na kompenzační pomůcky.

Pokročilý kurz je dvoudenní. Navazuje na základní třídenní kurz a věnuje se podrobněji péči o pacienta v domácím prostředí.