Alzheimerova nemoc

Péče o nemocného Alzheimerovou chorobou

Bezplatný kurz, který Vám pomůže při každodenní domácí péči o blízkého člověka se syndromem demence nebo diagnostikovanou Alzheimerovou nemocí.

Tento kurz se koná ve dvou částech. Základní trvá tři dny, navazující pokročilá dva dny.

Oba kurzy jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jejich absolvování Vám osvědčíme certifikátem.

Základní kurz:

Dozvíte se, jaká stádia má Alzheimerova nemoc, jak se dá o nemocného pečovat v domácím prostředí, jaké kompenzační pomůcky můžete využívat nebo jak s nemocným komunikovat.

Je vhodný tehdy, pokud nejste s nemocí obeznámeni a hledáte možnosti, jak zvládnout domácí péči. Také vám poradíme, jak zkontrolovat, jestli čerpáte všechny dostupné státní finanční příspěvky.

Kurz probíhá tři dny v kuse, začíná vždy ráno a končí odpoledne. Rezervujte si tedy dostatek času.

Pokročilý kurz:

Před účastí na kurzu pro pokročilé doporučujeme nejprve absolvovat základní třídenní kurz. Na problematiku péče o pacienta s Alzheimerovou nemocí se zaměřujeme už podrobněji a zaměřujeme se také na širší rodinu.

Dozvíte se například, jak postupovat, když už se nemocný sám nenají nebo jakých chyb se vyvarovat při péči o nemocného. Myslíme i na pečovatele samotné, rady se tedy zaměřují také na to, jak předejít syndromu vyhoření a kam se obrátit, když už bude domácí péče nad vaše síly.

Kurz trvá dva dny po sobě a vždy je od rána do odpoledne. Rezervujte si tedy dostatek času.

Vyberte si termín:

PhDr. Mgr. Dagmar Malá

odborná garantka kurzu

Zuzana Šimková

Mgr. Zuzana Šimková

lektorka, psycholožka

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph. D.

lektorka

MUDr. Lenka Knedlíková

lektorka

MUDr. Dominika Mišovicová

lektorka


Financováno z Operačního programu Zaměstnanost
Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí v Praze
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008176
Financováno z Operačního programu Zaměstnanost
Alzheimer V.
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010615 
Financováno z Operačního programu Zaměstnanost
Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí v Praze II.
Reg.č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011220