fbpx

Autismus u dětí

Bezplatný kurz, který připravili a přednášejí odborníci na ergoterapii, fyzioterapii, logopedii a psychologii

Obsah školení:

Charakteristika autismu, rozvoj příznaků a diagnostika

Vliv onemocnění na fungování rodiny – autista a zdravý sourozenec, zapojení dalších členů rodiny do výchovy, dopad onemocnění na partnerský život rodičů

Možnosti terapie – kdo nám může pomoci, jak pracovat s dítětem, které trpí autismem

Možnosti vzdělávání dětí s autismem a jejich dalšího uplatnění v budoucnosti (možnosti zaměstnání, otázka bydlení apod.)

Agresivita – otázka medikace, možnosti uplatnění alternativní medicíny ve spojení s lékařem a psychologem

Seznámení s vývojovou kineziologií, měkkými a mobilizačními technikami a základy relaxační masáže, míčkování

Doporučení pohybové aktivity a naučení konkrétních cviků pro zlepšení fyzické zdatnosti a podpory správného držení těla – převážně s využitím velkých a malých míčů, balančních pomůcek apod.

Navrhnutí vhodných terapeutických aktivit u jednotlivých poruch smyslového zpracování jako taktilní či povrchové čití, pohyb a rovnováha, hluboké čití, zrak, čich, chuť, orálně motorické dovednosti atd.

Zvládání zátěže pečovatele – mentální hygiena a stres, syndrom vyhoření, relaxace a aktivizace, sebereflexe a sebepoznání, co když již pečovatel nezvládá péči

Nárok na sociální dávky a finanční podporu vázanou k onemocnění

Termíny a místo kurzu:

Místo konání: Husova 7/Pekařská 2, Brno

  • 26.–28. 6. 2023
  • 10.–12. 7. 2023
  • 7.–9. 8. 2023
  • 4.–6. 9. 2023
  • 2.–4. 10. 2023
  • 13.–15. 11. 2023
  • 4.–6. 12. 2023

Přihlaste se na e-mailu: alice.tobiasova@meridiem.cz

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph. D.

odborná garantka kurzu

Přednostka Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno