fbpx

Onkologie u dětí

Péče o onkologicky nemocné dítě

Bezplatný kurz, který Vám pomůže při každodenní domácí péči o dítě s onkologickou diagnózou

Obsah školení:

Odborný seminář se zabývá možnostmi klasické medicíny, komplementární medicíny a věnuje se rovněž souvislostem alternativního léčitelství.

Dozvíte se, jak probíhá komunikace mezi pacientem a lékařem, jaké odlišnosti má dětská onkologie ve srovnání se stejným oborem pro dospělé.

Vysvětlujeme možnosti léčby dětských malignit, ať už chirurgickou, s využitím chemoterapie, radioterapie anebo biologické terapie.

Stranou nezůstává problematika specializované podpůrné péče, zaměřujeme se rovněž na specifika dětské radioterapie.

Popisujeme nejčastější nádory, chronické nežádoucí účinky radioterapie a nevyhýbáme se ani nejvážnějšímu tématu, podpoře rodiny při sdělení diagnózy a případném umírání dítěte.

Dozvíte se, na jaké dávky a příspěvky mohou mít rodiče dětí se zdravotním postižením nárok, kde a jak o ně požádat. Dále se věnujeme průkazu osoby se zdravotním postižením, invalidnímu důchodu, příspěvkům na péči a mobilitu, možnostem psychologické podpory.

Termíny a místo kurzu:

Termíny kurzů v Brně budou vyhlášeny v nejbližší době.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

odborný garant kurzu

Mgr. Kateřina Nazarej

lektorka