fbpx

Děti s poruchami hybnosti

Péče o dítě s poruchami hybnosti

Bezplatný kurz, který Vám pomůže při každodenní domácí péči zohlednit potřeby dítěte, ale i Vás jako pečovatele

Obsah školení:

Seminář popíše vývojová stádia podle E. H. Eriksona (od kojeneckého věku, přes batolecí, předškolní a školní věk po adolescenci).

Zaměříme se na obecné potřeby dítěte podle J. Langmajera a Z. Matějčka. Mezi ně patří potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů nebo potřeba prvotních citových a sociálních vztahů.

Pokračujeme vývojovými specifiky a specifickými potřebami dítěte s poruchou hybnosti (psychomotorický vývoj a osobnostní vývoj).

Pozornost věnujeme i neformálním pečovatelům (zátěž a její rizika, zdroje vnitřní a vnější podpory, péče o pečovatele).

Stranou nezůstává sociální prostředí pečovatelského vztahu, společenský život členů rodiny a celospolečenský kontext. Otevřeme rovněž téma možnosti pracovního uplatnění lidí s poruchou hybnosti, nacházení vlastní cesty životem a zdrojů k překonávání překážek.

Dozvíte se, na jaké dávky a příspěvky mohou mít rodiče dětí se zdravotním postižením nárok, kde a jak o ně požádat. Dále se věnujeme průkazu osoby se zdravotním postižením, invalidnímu důchodu, příspěvkům na péči a mobilitu, možnostem psychologické podpory.

Termíny a místo kurzu:

Kurzy se konají v Brně, Husova 7/Pekařská 2

19. 6. – 21. 6. 2023
18. 9. – 20. 9. 2023
9. 10. – 11. 10. 2023
11. 12. – 13. 12. 2023

Máte zájem se zúčastnit? Napište Alici Tobiášové, alice.tobiasova@meridiem.cz

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph. D.

odborná garantka kurzu

Přednostka Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Dominika Mišovicová

lektorka