fbpx
Inkontinenční pomůcky – aktualizace

Inkontinenční pomůcky – aktualizace

Symptom (příznak) inkontinence můžeme zobecnit na jakýkoliv nežádoucí a vůlí neovladatelný únik moči, či stolice. Zřejmě řada z nás zažila situaci, kdy došlo k úniku malého množství moči například při nachlazení (zakašlání, kýchnutí), při smíchu, zvětšené námaze (zvedání těžkého předmětu), při chůzi do schodů. Právě tyto zmíněné situace, které jsou charakteristické zvýšeným abdominálním – břišním tlakem, jsou nejčastějšími primárními projevy začátku inkontinence.

Inkontinence je stále tabuizované téma, ačkoli podle některých průzkumů se s jejími projevy v životě potká každý třetí člověk. Inkontinence moči je například jeden z velmi častých vedlejších projevů těhotenství, nějakou podobu inkontinence uvádí až 60% těhotných žen, u 30% žen problémy přetrvávají i po porodu. Inkontinence postihuje muže, ženy i děti (u dětí je to nejčastěji známá enuréza – noční pomočování). Může se jednat o inkontinenci moči nebo stolice, případně obou najednou, v tom případě mluvíme o tzv. smíšené inkontinenci. V pokročilejším věku se tyto nepříjemné projevy, spojené například s poruchami močového měchýře a svěračů, objevují ve větší míře a je žádoucí je zachytit v co nejranějším stádiu, aby bylo možné nalézt způsoby, jak člověka s projevy inkontinence co nejméně traumatizovat. V dnešní době naštěstí existuje jak propracovaný systém efektivní a nenáročné léčby, tak také nabídka inkontinenčních (kompenzačních hygienických) pomůcek.

U lidí s Alzheimerovou chorobou se často setkáváme s poruchami činnosti močového měchýře v důsledku neurologických příčin a také funkčně podmíněnou inkontinencí. V případě neurologických příčin jsou zasažena nervová spojení, která umožňují komunikaci mozku a močového měchýře, v důsledku toho se nedaří ovládat močový měchýř, případně jej celý vyprázdnit. U funkčně podmíněné inkontinence je hlavní příčinou fyzické postižení (poruchy hybnosti) nebo kognitivní složka, tzn. člověk přestane chápat, že potřebuje jít na toaletu. 

Z lékařského pohledu aktuálně rozlišujeme tři stupně inkontinence. Rozhodným kritériem pro určení stupně je objem úniku moči v průběhu 24 hodin (dříve se sledoval objem moči za 4 hod). Pro zařazení do prvního typu je minimum objemu uniklé moči za 24 hodin stanoveno nad 50 ml do maximálního objemu 100 ml včetně, u druhého typu nad 100 ml a do meze 200 ml a zahrnuje se do ní i fekální inkontinence (únik stolice). Třetí stupeň je limitován minimálně 200 ml uniklé moči a spadá pod něj také smíšená inkontinence. Stupeň inkontinence stanovuje odborný lékař – praktický lékař, urolog, nefrolog, neurolog, dětský neurolog, gynekolog, geriatr. Před jeho návštěvou ohledně hledání řešení počínající inkontinence je vhodné zapisovat únik moči v průběhu několika po sobě jdoucích dní, zapsat byste si měli i četnost návštěvy toalety a časový rozestup mezi nimi, průběh močení – zda došlo k subjektivně vnímanému vyprázdnění celého obsahu močového měchýře, zda šlo o “nucení k močení”, ale objem moči byl zanedbatelný, odhadovaný objem tekutin, které jste během dne vypili, činnosti a situace, ve kterých k úniku moči, či stolice dochází, a všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit posouzení závažnosti inkontinence.

Naštěstí je v dnešní době nabídka inkontinenčních pomůcek velmi široká a jednotlivé pomůcky se dají vhodně kombinovat. Úhrada prostředků pro inkontinentní pojištěnce je dána zákonem o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho přílohou č. 3. V základu rozlišujeme vložky, vložné pleny a plenkové kalhotky, nevylučuje se využití kombinace všech zmíněných. Zdravotnické pomůcky jsou předepsány na tzv. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku v množství nejvýše na dobu 3 měsíců. Pomůcky nelze předepsat pojištěncům při poskytování lůžkové zdravotní péče (ta je vymezena § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Na každém poukazu od lékaře je nutné uvést pouze jeden druh inkontinenční pomůcky, lékař může předepsat více těchto poukazů a tím pomůcky kombinovat. Inkontinentní člověk tak například může přes den využívat vložky a na noc, vzhledem k vyšší savosti a tedy k vyššímu záchytu uniklé moči, používat vložné pleny. Inkontinenční pomůcky předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti praktický lékař, urolog, chirurg, neurolog, dětský neurolog, nefrolog, gynekolog, geriatr.

V objemu předepsaných inkontinenčních pomůcek je přitom ale nutné dodržet kusový a finanční limit, který má každý stupeň inkontinence stanoven ve zmíněné příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění. V každém stupni / typu inkontinence je možné čerpat maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek měsíčně. Zároveň platí maximální finanční limit, tedy částka, kterou uhradí pojišťovna. Pro inkontinenci I. typu je to 449,65 Kč měsíčně, pro inkontinenci II. stupně je finanční limit stanoven na 900,45 Kč a pro III. stupeň inkontinence je maximální možný měsíční příspěvek pojišťovny 1 699,70 Kč. Stejně jako před novelizací zákona se uplatní ten limit, kterého pacient dosáhne při čerpání těchto pomůcek dříve – buďto finanční, nebo kusový. 

Nespornou výhodou je, že si můžete s lékařem domluvit, jakou značku a jaké pomůcky Vám / Vašemu bližnímu předepíše. Určitě doporučujeme vyzkoušet různé typy i různé pomůcky jednotlivých výrobců a najít si ty, které člověku se symptomem inkontinence vyhovují. Každý výrobce má svůj střih, materiál, způsob uchycení jednotlivých pomůcek, jiné značení savosti a velikosti a to, co vyhovuje někomu z blízkého okolí, nemusí vyhovovat přímo Vám / Vašemu blízkému.

Nově je legislativou (Příloha č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, číselný kód 02.01.01.01) stanovena spoluúčast pacientů na ceně inkontinenčních pomůcek. U inkontinence I. stupně činí spoluúčast pacienta 15 % z ceny, u II. stupně 5 % z ceny. U III. stupně je spoluúčast stanovena na 2% od prvního kusu inkontinečních pomůcek.

Pacient s III. stupněm inkontinence může na základě indikace lékaře čerpat též inkontinenční podložky – v množství max. 30 kusů měsíčně s finančním limitem 219,65 Kč – a u nich je stanovena spoluúčast ve výši 25 %.

Výbornou pomůckou pro základní orientaci v nabídce inkontinenčních pomůcek a zejména v množstevních a finančních limitech jsou tzv. preskripční karty. Každý výrobce má svou preskripční kartu, ve které jsou rozepsané jednotlivé pomůcky a množství, které se vejde do stanovených limitů. Je tedy možné v klidu domova sednout s kartami a rozpočítat si potřebné množství. K datu zveřejnění tohoto příspěvku byly aktuální preskripční karty nejpoužívanějších značek ke stažení zde (klikněte na vámi vybraného výrobce a otevře se vám zmiňovaná preskripční karta): Tena, MoliCare (Hartmann), Abena, Seni, ID, Attdens, Depend, Dailee.

V závěru našeho putování po nabídce inkontinenčních pomůcek bychom Vám rádi doporučili, abyste se zeptali u svého odborného lékaře, či v lékárně, po vzorku jednotlivých pomůcek od různých výrobců, případně si přes webové stránky jednotlivých firem napsali o zaslání vzorků zdarma. Řada firem má na svých webových stránkách jednoduchý formulář, který vyplníte, a oni Vám zašlou vzorek inkontinenční pomůcky zcela zdarma a v diskrétním balení. Přímé odkazy na žádost o zaslání vzorku zdarma se vám otevře po kliknutí na vybraného výrobce: Tena, MoliCare, Abena, Seni, ID, Depend, Dailee, Attdens (prozatím nenalezeno).

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading