Projekty

TEDDY III.
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014162
Vybudování a provozování nového zařízení péče o dětí předškolního věku s kapacitou 24 dětí.

Evropská unie OP Zaměstnanost

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzeimerovou nemocí v Praze
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008176
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních akreditovaných školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a terapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 208 osob, které zvládnou 5 nejkritičtějších oblastí domácí péče.

Evropská unie OP Zaměstnanost

Alzheimer V.
Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010615
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních akreditovaných školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 100 osob, které zvládnou 5 nejkritičtějších oblastí domácí péče.

Evropská unie OP Zaměstnanost

Neformální pečovatelé II.​
​Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010616
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o děti s poruchou autistického spektra. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 70 osob.

Evropská unie OP Zaměstnanost

Pro dětský smích III.​
​Reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010617
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o vážně nemocné děti. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 132 osob.

Evropská unie OP Zaměstnanost

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o osoby s
Alzeimerovou nemocí v Praze II.

Reg.č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011220
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních akreditovaných školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 100 osob, které zvládnou 5 nejkritičtějších oblastí domácí péče.

Evropská unie OP Zaměstnanost

Namasté Care
​Reg.č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015564
Projekt reaguje na narůstající počet nemocných Alzheimerovou nemocí, což v kombinaci s nedostupností odpovídající péče o nemocné v pokročilé fázi nemoci má několik dopadů: nejsou naplňovány základní lidské potřeby nemocných a formální i neformální pečovatelé jsou vystaveni neúměrné zátěži při péči o tyto nemocné. Jako řešení přinášíme Namasté care, což je (v zahraničí) vědecky ověřená metoda, která zvyšuje kvalitu života nemocných a snižuje zátěž pečovatelů.

Evropská unie OP Zaměstnanost

Neformální pečovatelé – RS
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015235
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o osoby s roztroušenou sklerózou. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe zvyšuje riziko jejich sociální exkluze. Jako řešení přinášíme soubor vlastních školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání jejichž cílem je podpořit 126 osob.

Evropská unie OP Zaměstnanost