fbpx

Projekty

Neformální pečovatelé III.
reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_014/0000415, na projekt je poskytována finanční podpora EU
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o děti s poruchou autistického spektra. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe způsobuje nízkou kvalitu života nemocného i pečovatele. Jako řešení přináší projekt soubor vlastních školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání. Projekt je pokračováním dvou úspěšných předchozích projektů, ve kterých bylo podpořeno více než 250 osob z CS. Termín realizace projektu 1.5.2023 – 30.4.2025.

Financováno Evropskou unií

Pro dětský smích IV.
reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_014/0000414, na projekt je poskytována finanční podpora EU
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o vážně nemocné děti. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe způsobuje nízkou kvalitu života nemocného i pečovatele. Jako řešení přináší projekt soubor vlastních školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání. Projekt je pokračováním dvou úspěšných předchozích projektů, ve kterých bylo podpořeno více než 300 osob z CS. Termín realizace projektu 1.5.2023 – 31.10.2025.

Financováno Evropskou unií

Jiskříme
Reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0000416, na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Cílem projektu je identifikovat příčiny a nalézt řešení problému, kterým jsou nevhodné podmínky pro výkon pečovatelské profese v domovech pro seniory a seniory se zvláštním režimem. Tento problém je jedním z důvodů, proč se domovy potýkají s nedostatkem pečovatelů. Se stárnutím populace navíc potřeba pečovatelů narůstá. Projekt bude hledat řešení pomocí metody Human Center Design, ověřené i v dalších sociálních inovacích. Termín realizace projektu 2.1.2023 – 31.12.2023

Financováno Evropskou unií