fbpx
Adventní zamyšlení IV.

Adventní zamyšlení IV.

Čtvrtá adventní neděle, tzv. “zlatá neděle”.

V křesťanském pojetí Vánoc se svíčkami na adventním věnci patří čtvrté adventní “andělské” svíčce symbolika míru a pokoje. Svíčku dle tradice zapaluje otec rodiny a tímto čtvrtým plamínkem na adventním věnci vrcholí celý advent. Štědrý den je již za dveřmi, může se dokonce stát, že zlatá neděle je zároveň také Štědrým dnem. V některých rodinách se můžeme setkat ještě s pátou adventní svíčkou. Je vždy bílá, náleží jí místo uprostřed adventního věnce a patří Ježíši Kristu. V takových případech se bílá svíčka zapaluje na Štědrý večer k slavnostní večeři.

Zapálením čtvrté adventní svíčky je zakončena cesta adventem. Nyní jsou oslaveny všechny čtyři atributy, které svíčkám náleží a jejich síla se spojuje do jedné. Náš život je prozářen nadějí, mírem, přátelstvím a láskou.

Do zimního slunovratu zbývají již jen dva dny a světlo čtyř svíček k němu výrazně ukazuje. Již v pohanských tradicích se Slunovratu připisovala velká síla a návrat slunce do života lidí byl předmětem velkých oslav. V řadách kultur byl Slunovrat největším svátkem roku. Symbolizoval naději, že vše zlé pomine, že stíny uberou na své síle a ustoupí. Že tma ustoupí světlu a Slunce se dostane znovu do své síly a přinese potřebnou úrodu.

Na zlatou neděli se dříve připravovaly mísy s dary, které dal v uplynulém roce sad a zahrada. Dávaly se do ní jablka a hrušky, kdo mohl přidal ořechy, sušené ovoce. Mísa s ovocem tak byla tichou modlitbou za dobrou úrodu a také prosbou o to, aby byl následující rok alespoň stejně úrodný jako ten předešlý (zdroj). Dnes je také nejlepší čas pro postavení rodinného betléma. V řadách rodin se staví betlém bez Jezulátka, ten se do jesliček vkládá až na Štědrý večer.

Když tady teď sedím a píšu tyto řádky… hlavou mi běží, jak dalece se dnešní pojetí adventu odklonilo od té staré pohanské tradice klidu a pokoje, očekávání příchodu světla, naděje. Říkám si, kolik lidstvu zbylo pokory a víry v dobro skryté v sobě i v těch druhých. A myslím na vás, milí pečující, že vy jste každodenními “světlonoši” dobra a víry v pravou podstatu lidské existence. Jste obrazem toho, že respekt k životu, úcta k člověku a láska k bližnímu nejsou jen prázdné pojmy. Patří vám velký dík. Krásný a klidný advent.

Loading