fbpx
Asistence – Osobní asistence a Asistent sociální péče jako alternativa k formálním službám

Asistence – Osobní asistence a Asistent sociální péče jako alternativa k formálním službám

V minulém příspěvku jsme se věnovali Ošetřovatelské a Pečovatelské službě (celý článek si můžete přečíst zde). Ukázali jsme si v něm na konkrétním příkladu, jakých oblastí pomoci lidem s Alzheimerovou chorobou se může nabídka těchto služeb týkat. Řekli jsme si, že časový rozsah poskytování služeb Pečovatelské služby je velmi omezený a že ve většině Pečovatelských služeb není možné nasmlouvat služby ve večerních a nočních hodinách, ani o víkendech. Dalším omezením bývá rozsah maximálně 3 hodiny pomoci denně. Pokud potřebujete pomoc mimo běžnou provozní dobu, kterou je schopna pokrýt Pečovatelská služba, případně využít pomoci na delší časový úsek, vhodnou službou by pro vás mohla být Osobní asistence. Tuto formu pomoci znáte zřejmě zejména z oblasti podpory lidí s tělesným postižením, cílová skupina je však mnohem širší a zahrnuje také seniory se syndromem demence, tedy i lidi s Alzheimerovou chorobou. Je třeba zdůraznit, že je potřeba vždy vyhledat takovou službu, která pracuje i s touto cílovou skupinou – ne všechny služby Osobní asistence mají v záběru také lidi s Alzheimerovou chorobou.

Nabídka pomoci osobního asistenta je kromě základních úkonů jako je podpora při hygieně, stravování atd., rozšířena o další možnosti např. “pouze” si sednout s nemocným a povídat si, luštit křížovku, vzít ho na procházku, jít společně na výstavu, do kavárny, apod. Výše úhrady je stejná jako u Pečovatelské služby, tedy 130 Kč za hodinu a i pro hrazené právě osobní asistence je určen příspěvku na péči. Pan Jan, který si v našem úvodním slově (celé úvodní slovo najdete zde) posteskl, že by rád zašel s vnoučaty do kina a do cukrárny, ale bojí se nechat svou ženu doma samotnou, má možnost zkontaktovat například některou z organizací nabízejících službu Osobní asistence a své přání zrealizovat, o jeho ženu se postará profesionální služba. Věřme tomu, že se vrátí domů s úsměvem na rtech, své ženě bude o hezkém odpoledni vyprávět a z dětské spontánní radosti bude těžit energii ještě několik dní.

V úvodním slově jsme si řekli, že se budeme věnovat nabídce zdravotních a sociálních služeb. Bohužel je zřejmé, že na dlouhodobé využívání registrovaných (formálních) služeb výše příspěvku na péči nemůže dostačovat. V souvislosti s Osobní asistencí bych se proto ráda zmínila o statutu Asistenta sociální péče, který stojí bokem formálních služeb v systému České republiky, přesto na něj zákon myslí. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonných norem, může péči o osobu závislou na péči (přijímatele příspěvku na péči – v našem případě člověka s Alzheimerovou chorobou) poskytovat profesionální poskytovatelé sociálních služeb (viz náš přehled o terénních, ambulantních a pobytových službách), osoby blízké nebo asistent sociální péče. Nejčastěji se jedná o kombinaci různých forem a případně osob. 

Právním ukotvením pozice Asistenta sociální péče v zákoně č. 366/2011 Sb. se rozšířily možnosti zajištění pomoci a péče potřebným osobám, zejména v oblastech, kde je nabídka profesionálních terénních služeb méně dostupná, s naplněnou kapacitou apod. Také díky statutu Asistenta sociální péče je možné, aby člověk s Alzheimerovou chorobou zůstal co nejdéle ve svém přirozeném (domácím) prostředí a nemusel “s předstihem” využívat pobytové služby. Člověk poskytující služby jako Asistent sociální péče není povinen být registrován jako poskytovatel sociální péče dle §79 zákona o sociálních službách, nicméně příjemce příspěvku na péči je povinen uvést Asistenta sociální péče jako pečující osobu v žádosti o příspěvek na péči, případně jej jako pečující osobu dodatečně nahlásit. Povinností je také sjednat písemnou smlouvu o poskytování péče s konkrétními náležitostmi. Vzor smlouvy je možné stáhnout ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí nebo např. na tomto odkaze. Povinnost sepsané smlouvy s Asistentem sociální péče je jedním z bodů kontroly využívání příspěvku na péči dle §29 zákona o sociálních službách. Asistentem sociální péče může být jakákoliv osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá k poskytování péče. Je nutné zdůraznit, že se může jednat o člověka bez odborného vzdělání a bez zkušeností, což může být velké negativum v případě, že se obáváte, aby péče o vašeho blízkého byla adekvátní jeho zdravotnímu stavu a potřebám. Velkou výhodou však může být, že smluvená odměna za poskytnutí péče je čistě otázkou dohody smluvních stran, nemusí být vyčíslena hodinově a jedná se o jednu konkrétní osobu, která pomoc a péči poskytuje nemocnému opakovaně – vyhnete se tedy střídání pečovatelů a asistentů ve vašem bytě. V řadě případů se Asistentem sociální péče stává někdo z blízkého okolí nemocného a po vzájemné domluvě může s potřebným sdílet společnou domácnost.

V závěru části věnované terénním zdravotním a sociálním službám bych se ráda alespoň okrajově zmínila o záchranné síti vašeho okolí. Máte ve svém okolí milou kamarádku, která se s vaší tetou vždy s úsměvem zdraví? Zahradu sdílíte s vlídnými sousedy, kteří se o vaši babičku upřímně zajímají a nabízejí svou pomoc? Zvažte, prosím, zda jejich nabídku opravdu chcete odmítnout. Je těžké říci si o pomoc. Když vám někdo pomoc nabízí, naučte se ji přijímat. Právě tito lidé například mohou jednorázově přijít do vaší domácnosti a spícího nemocného na pár hodin pohlídat, zatímco vy si zajdete s “chlapy na pivo”, nebo s kamarádkou zacvičit. Sousedé si u vás pustí televizi stejně jako doma a ještě získají vědomí, že udělali kousek dobra pro vašeho blízkého. A kdyby se něco dělo, mají na vás přece telefon. Vy si na chvíli odpočinete a naberete další dech. 

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading