fbpx
Ošetřovatelská / Pečovatelská služba a Terénní služba paliativní péče

Ošetřovatelská / Pečovatelská služba a Terénní služba paliativní péče

Pamatuje si na paní Vlastu, která si v úvodním díle seriálu (přečíst si ho můžete zde) posteskla, že její manžel má již tolik léků, že se v nich nevyzná a že potřebuje někoho, kdo se o správné přípravě a podávání jeho léků postará? Paní Vlasta ve své podstatě vyslovila zakázku svého manžela: Potřebuje zajistit dohled nad užíváním léků, který jeho žena již není schopna poskytnout.

Právě v této oblasti může výrazně pomoci Ošetřovatelská služba, někdy také označována jako Home care nebo Domácí zdravotní péče. Úkony poskytované touto službou mohou být až ze 100% hrazeny zdravotní pojišťovnou, pokud jsou realizovány na základě indikace praktického lékaře, případně ošetřujícího lékaře po propuštění z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Je nutné zdůraznit, že tyto služby hrazené zdravotní pojišťovnou nejsou nárokovatelné, tzn. nedostane je každý člověk, který o ně požádá a je nutné zohlednit mnoho faktorů, zejména zdravotní stav nemocného. Člověk si však službu může také nasmlouvat sám, případně mu může někdo z jeho blízkého okolí pomoci ji zajistit. V takovém případě si úkony hradí sám, je tzv. samoplátce. 

Oblast služeb, které poskytuje Ošetřovatelská služba pro potřebné (nikoli jen samoplátce, ale i na základě předpisu ošetřujícího lékaře), zahrnuje např. nácvik chůze a rehabilitační cvičení včetně cviků pro lidi trvale upoutané na lůžku, převazy operačních ran a bércových vředů, dohled nad léky, aplikaci injekcí včetně inzulínových, péče o dekubity (tzv. proleženiny), kontrolu tlaku a hladiny cukru v krvi, péči o pacienty s plicní ventilací, stomií (umělým vývodem), odběry biologických materiálů pro laboratorní vyšetření a další.

V oblasti péče o lidí s Alzheimerovou chorobou je podstatné vyzdvihnout, že právě Ošetřovatelská služba vám může výrazně pomoci ve všech fázích nemoci. Při využití této formy pomoci nemusíte řešit, jak zajistit transport vašeho imobilního blízkého do odběrné místnosti laboratoře, může vám odlehčit např. třikrát týdně na 20 min při jednoduchém cvičení a vy máte chvilku vypít si v klidu a tichu kávu, vyjít před dům do parku a projít se, nebo si “jen tak” sednout a být., např. poskytovat cvičení v rámci rehabilitační ošetřování.

Jak již bylo zmíněno výše, péče může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale jen v případě, že ošetřující lékař nemocného sezná, že ji nemocný potřebuje. Ceník pro samoplátce je záležitostí jednotlivých Ošetřovatelských služeb (domácí zdravotní péče) a měl by být zveřejněn na webových stránkách konkrétní služby, případně k nahlédnutí v kanceláři konkrétní agentury domácí zdravotní péče.

S Ošetřovatelskou službou (domácí zdravotní péčí)  úzce souvisí Terénní služba paliativní / hospicové péče/. Jedná se o službu poskytovanou především tzv. hospici. Hospici zajišťují péči o člověka v terminálním (konečném) stadiu jeho nemoci a nabízí i podporu jeho rodině. Základním cílem jejich služby je, aby nemocný umíral bez bolesti nebo v její co možná nejmenší míře, důstojně a neumíral sám. Terénní služba se snaží naplnit tyto cíle i v domácím prostředí nemocného a pracuje s nejbližší rodinou.

Úkony předepsané lékařem jsou opět hrazeny ze zdravotního pojištění, případně je možné domluvit zajištění péče z vlastních finančních prostředků. Hospici jsou také často schopné nabídnout k zápůjčce mimo jiné polohovací postele, infuzní stojany, dávkovače léků apod. (O možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek se budeme věnovat v některém z dalších dílů našeho putování).

Další službou, tentokrát už ze sociální oblasti je Pečovatelská služba. Často si lidé Ošetřovatelskou a Pečovatelskou službu zaměňují, od Pečovatelské žádají zdravotní úkony a naopak. Pojďme se tedy podívat, jak to je. Pečovatelskou službu si hradí člověk ze svých finančních zdrojů, nejčastěji z tzv. příspěvku na péči. Ve většině případů začíná spolupráce s Pečovatelskou službou při donášce obědů ve chvíli, kdy si člověk nezvládne připravit jídlo sám. Může se tedy jednat o člověka ve vyšším věku, a to i bez syndromu demence.

V praxi to vypadá tak, že člověk v první fázi Alzheimerovy nemoci žije v domácím prostředí s občasnou podporou své rodiny, které mu pomáhá zajistit nákupy, drobný úklid, záležitosti spojené s jednáním na úřadech apod. Takový člověk si již není schopen uvařit, ale ani ohřát připravené jídlo. Pečující osoba mu tedy pomůže sjednat zajištění oběda a za pomoci Pečovatelské služby zajistí, že pečovatelka přijde v určenou dobu do domácnosti nemocného, dovezený oběd mu připraví na talíř a případně pomůže s podáním stravy.

Kromě zajištění obědů (a později například všech tří jídel denně) do oblasti Pečovatelské služby spadá například pomoc s hygienou (koupání, pedikúra, mytí vlasů), obstarání záležitostí na úřadech, poště, dále zajištění drobného úklidu u osob se zhoršenými fyzickými schopnostmi, apod. Aktuální maximální výše hodinové sazby za úkony poskytované Pečovatelskou službou je dána zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a je stanovena na 130 Kč / hod.

Velkým omezením Pečovatelské služby je, že je poskytována většinou pouze ve všedních dnech v době cca 8:00 – 17:00 hod., jen zcela výjimečně jsou zajišťovány úkony ve večerních hodinách, v noci a o víkendech a v podmínkách jednotlivých služeb se dozvíte, že je poskytována maximálně na tři hodiny denně. Pro zajištění pomoci a péče v jiných časových úsecích, zejména v noci a o víkendech, je možné využít služeb Osobní asistence, která většinou nabízí služby 24/7, tzn. dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.

Pod pokličku nabídek Osobní asistence se podíváme v následujícím díle našeho seriálu.

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading