fbpx
Dávka mimořádné okamžité pomoci (pracovní název MOP Covid-19) na nákup respirátorů

Dávka mimořádné okamžité pomoci (pracovní název MOP Covid-19) na nákup respirátorů

Jak je, bohužel, známo, pečující často bývají jednou z nízkopříjmových skupin a jakékoli neočekávané výdaje jsou pro ně velkou zátěží. Program MOP Covid-19 může výrazně pomoci i těmto rodinám, a to (nejen) s náklady spojenými s nákupem povinných respirátorů.

V rámci programu dávek MOP Covid-19 je možné žádat o příspěvek na nákup ochranných pomůcek – respirátorů. Jedná se o dávku v hmotné nouzi, což jsou dávky nenárokovatelné a pro jejich přiznání je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci a zároveň doložit potřebnost dávky. Přiznání dávky ovlivňuje měsíční příjem žadatele, který se započítává ve výši 50%, a aktuální dostupná finanční hotovost.
Dávka určena na pokrytí nákladů spojených s nákupem ochranných pomůcek je omezena horní hranicí 500 Kč na osobu a měsíc.

Součástí žádosti jsou i body směřující k poskytnutí dávky na úhradu nákladů spojených s bydlením, se zajištěním základních potravin, hygienických potřeb, pomoc s úhradou nákladů na telefonování, domácí internet, apod. Pokud budete žádat o dávku jen pro účely nákupu respirátorů je tuto skutečnost nutné uvést v Žádosti v sekci “Za jakým účelem žádáte” – možnost “jiné”.
Pokud jste již pobiratelem jiné opakující se sociální dávky (nejčastěji příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu apod.), není nutné dokládat k žádosti další dokumenty, protože jste na Úřadu práce vedeni a pracovníci o Vás mají všechny potřebné informace. V takovém případě by měla být Vaše žádost vyřízena bezodkladně.
Pokud žádnou z opakujících se sociálních dávek nepobíráte, k žádosti je nutné přiložit aktuální výpis z účtu. Dle vyjádření pracovníků Úřadu práce, kam se žádost podává, není nutné se obávat tento výpis přiložit, není v zájmu pracovníků Úřadu práce, abyste přišli o veškeré své naspořené finanční prostředky. Tyto doklady musí předložit každý nový žadatel pro ověření potřebnosti této dávky.

Podle průvodního dopisu k Žádosti je možné žádost podat několika způsoby: fyzicky vytištěnou a vyplněnou žádost s vlastnoručním podpisem vhodit do sběrné schránky, která bývá umístěna před každou kontaktní pobočkou Úřadu práce, předat vyplněnou žádost na podatelně Úřadu práce, zaslat naskenovanou / ofocenou s vlastnoručním podpisem e-mailem a to i bez elektronického podpisu, zaslat jako dopis poštou, případně využít možnosti podání datovou schránkou.

“Pro osoby, které si nebudou moci dávku vyřídit, nebo nárok na tuto dávku nemají, budou prostřednictvím potravinových bank, jejich partnerů, především tedy poskytovatelů sociálních služeb a obcí, distribuovány ze státních hmotných rezerv respirátory FFP2.”

Ministerstvo práce a sociálních věcí dalo k dispozici také náhled vyplněné žádosti, aby žadatel měl alespoň rámcovou představu, jak žádost vyplnit.

(Tisková zpráva “Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů, můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19”, MPSV ze dne 1. 3. 2021

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading