fbpx

Mezinárodní den lidí žijících s postižením

Mezinárodní den lidí s postižením se slaví od roku 1992. Jakou roli v něm může hrát domácí péče a neformální pečující? Jedno malé zamyšlení k tomuto významnému dni si ode mě můžete přečíst v tomto článku.

Světový den “STOP dekubitům”

Třetí čtvrtek v měsíci listopadu je již několik let zasvěcen Světovému dni “Stop dekubitům”. Proleženiny jsou nebezpečné zejména tím, jak rychle mohou vzniknout, udává se dolní hranice v řádech desítek minut až jednotek hodin. Dekubity se mohou objevit ve všech věkových kategoriích, nejrizikovější je však nejstarší generace. Polovinu všech dekubitů postihuje nemocné starší 70 let. Jak to u všech onemocnění bývá, podstatnou roli hraje prevence. Pojďme se mimo jiné podívati na to, co můžeme jako pečující ovlivnit a vzniku proleženin předcházet.

Možnosti zapojení mužů do péče

Je nezbytné o vzájemných potřebách a představách komunikovat. Vyjasňovat a mluvit o svých možnostech, svých hranicích. Zejména ženy potřebují více myslet na sebe. A tak si myslím, že by bylo velmi partnerské a od mužů milé, kdyby sami přicházeli s nabídkou takových hodinek pro své pečující ženy.

Osobní zamyšlení k Dušičkám

Dnešní svátek s kořeny v keltské historii nám dává příležitost pro klidné vzpomenutí na ty, kteří již nejsou s námi. Na jakou vůni, na jaký zvuk si vzpomenete vy při vzpomínání na toho, kdo už odešel?

Příspěvek na prevenci poruch paměti

Stěžejní roli paměti v našem životě si mnohdy uvědomíme až ve chvíli, kdy nám začne selhávat, případně ve chvíli, kdy její výpadky zaznamenáme u člověka, který je nám blízký. V poslední době se začíná ve větší míře mluvit o prevenci poruch paměti. Většina zdravotních pojišťoven má zařazen program na prevenci právě poruch paměti. Je mezi nimi i ta vaše?

Den neformálních pečujících

Dnem neformálních pečujících si připomínáme, že i pečující potřebují péči. Snahou tohoto významného dne je zviditelnit tyto osoby, které velkou část dne zůstávají za dveřmi svých bytů, nebo bytů těch, o které pečují. Připomínáme si, že tito lidé nejsou neviditelní.

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

S pokorou ke všemu, co život přináší, a s vědomím, že tato choroba ničí životy nejen samotných nemocných, ale celých rodin, si připomínáme právě dnes Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.

Muž v roli pečujícího

Zkuste se zamyslet, kolik mužů ve vašem okolí se ujalo péče o blízkého člena rodiny. Budete je počítat na prstech jedné ruky? Nebo jich znáte více? A jaká část z toho počtu budou muži, kteří se role pečujícího ujali dobrovolně, to znamená, že se tak svobodně rozhodli, ačkoliv byly jiné možnosti? Kolik z nich pečuje například o své rodiče, protože oni sami nezaložili rodiny a nikdo jiný se tak nenašel?

Dnes se otevřela registrace pro očkování proti Covid-19 pro věkovou kategorii 55+

Pečující (a samozřejmě nejen oni) ve věkové kategorii 55+ se mohou od dnešní půlnoci registrovat v systému očkování proti onemocnění Covid-19. Očkování pečujících může výrazně posílit ochranu před nákazou právě osoby s Alzheimerovou chorobou, u kterých se rodina rozhodla tyto nemocné neohrožovat nežádoucími účinky vakcíny a neočkovat je.