fbpx
Příspěvek na prevenci poruch paměti

Příspěvek na prevenci poruch paměti

Paměť patří mezi poznávací, někdy také označované jako kognitivní, funkce společně například s koncentrací, pozorností, orientací místem, časem a situací, stejně jako svojí osobou. Do kognitivních funkcí pak patří také logické myšlení, abstraktní myšlení, čtení a počítání. Vedle poznávacích funkcí používáme i expresivní funkce, zjednodušeně řečeno vše, čím se projevujeme směrem ven. K expresivním funkcím řadíme řeč a slovní zásobu, psaní, kreslení, gestikulaci a mimiku. 

Právě výše zmíněné kognitivní funkce s přibývajícím věkem oslabují, dochází k jejich úbytku, a proto je velmi důležitá včasná prevence tohoto oslabování, ideálně ještě v době, kdy žádný úbytek nepociťujeme, nevnímáme. Neznamená to však, že lidé s úbytkem kognitivních schopností svou paměť trénovat nemohou. Naopak, cílené trénování paměti i v době diagnostikované choroby, například syndromu demence, je žádoucí, jen je potřeba volit jiné metody a trénování paměti směřovat více k potřebám konkrétního člověka.

S nárůstem počtu seniorů ve společnosti a zvyšujícím se věkem dožití se téma trénování paměti dostává do popředí, v mnohem větším měřítku se nabízejí kurzy trénování paměti, na internetu lze nalézt nepřeberné množství jednotlivých cvičení k trénování různých složek paměti.

Téměř všechny zdravotní pojišťovny myslí i na prevenci rozvoje poruch paměti a s různými obměnami mají vytvořený program s příspěvky na prevenci právě z této oblasti. Pojďme se nyní podívat na pojišťovny s největším počtem klientů. Pokud mezi nimi svoji nenajdete, zkuste zapátrat, věřím, že i ona v nějaké podobě program prevence poruch paměti má.

***

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá až 500 Kč všem svým klientům nad 65 let. Příspěvek lze využít na některou z těchto dvou možností: na testování paměti – test je možné absolvovat ve vybrané síti lékáren uvedené na této adrese, a na Kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností, přehled zde. O programu prevence poruch duševního zdraví klikněte zde.

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Pojišťovna přispívá až 500 Kč všem dospělým pojištěncům bez ohledu na věk na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností a dále pojištěncům nad 65 let na vyšetření za účelem zjištění poruch paměti nebo kognitivních funkcí, cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA. Odborné vyšetření musí provést výhradně klinický psycholog (odbornost 901), jinak nebude vyšetření proplaceno. Ověřit si odbornost vybraného lékaře, můžete zde. Více o programu podpory duševního zdraví si můžete přečíst zde.

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pro pojištěnce ve věku nad 60 let byl v uplynulých letech v nabídce připravený program zaměřený na prevenci poruch paměti. Maximální příspěvek až 300 Kč mohli pojištěnci využít na preventivní vyšetření poruch paměti a kognitivních funkcí, který se vztahuje na cílené psychiatrické či psychologické vyšetření pomocí dotazníků MMSE, AKT, MoCA. O aktuální nabídce pojišťovny se mi nepodařilo informace ověřit.

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

OZP myslí na své pojištěnce už od věku 40 let včetně, program je možné využít jednou ročně a zahrnuje vyšetření paměti na kterémkoliv z kontaktních míst České alzheimerovské společnosti (jejich přehled najdete zde), jako dárek si po testu paměti odnesete sešit procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí. Více informací o programu naleznete zde.

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

Pojištěnci VOZP starší 60 let mohou požádat o příspěvek ve výši 300 Kč na základě dokladu o úhradě psychiatrického/psychologického vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA nebo dokladu o úhradě kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností (zde). Další informace k programu zde.

213 RBP

Pojištěnci RBP od 60 let mohou čerpat příspěvek do výše 500 Kč na na prevenci poruch duševního zdraví (kurzy tréninku paměti, pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra). Kompletní podmínky čerpání příspěvku zde.

209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaKlienti ZP ŠKoda od 65 let věku mají nárok na příspěvek 500 Kč v programu SENIOR. Příspěvek mohou využít na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, hole Nordic Walking, na specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby (příklady pomůcek k nahlédnutí zde). Více informací o příspěvku najdete zde.

***

Ještě nejste součástí uzavřené podpůrné skupiny „Domácí péče o nemocné Alzheimerem“ na Facebooku? Přidejte se k nám, kliknutím na tento odkaz, a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z bezplatných online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading