fbpx
Služby terénní, ambulantní a pobytové – jakou formu vybrat?

Služby terénní, ambulantní a pobytové – jakou formu vybrat?

Jak jsme si řekli v úvodním slově k seriálu o putování po systému zdravotních a sociálních služeb v České republice (k přečtení zde), které se snaží usnadnit péči například o člověka s Alzheimerovou chorobou, zákon mluví o třech formách: terénní, ambulantní a pobytové.

Co taková terénní služba vlastně je a co je možné od pracovníků terénní služby žádat? Je nutné zdůraznit, že služby se poskytují vždy člověku, který je zdravotně nebo sociálně znevýhodněný, v přeneseném slova smyslu však ulevují pečujícím osobám. Terénní služba je služba pomoci a podpory poskytována v terénu, nejčastěji v místě bydliště člověka, který ji využívá. Může se však stát, že člověk potřebuje využít službu pro doprovod k lékaři, na úřad, potřebujete nakoupit, apod., a osoby, které o něj běžně pečují a tyto potřeby zajišťují, v daném čase nemohou. Základním kamenem terénní služby je poskytnout pomoc člověku na místě a v čase, který si sám vybere, nasmlouvá. Smluvená místa a časy, stejně jako obsah takové podpory, se mohou v průběhu využívání služby měnit a postupně rozšiřovat. Mezi nejčastěji využívané služby u lidí s Alzheimerovou chorobou řadíme Ošetřovatelskou službu, Pečovatelskou službu, Terénní odlehčovací službu, sociální službu Osobní asistence a v poslední fázi života nemocného, který zůstává v domácím prostředí, také terénní služby paliativní / hospicové péče. Na tyto zmíněné služby a také na statut Asistenta sociální péče, která je mimo proud formálních sociálních a zdravotních služeb, se podíváme v následujících dílech. V systému najdeme i další služby, které však úplně do možností lidí s Alzheimerovou chorobou nespadají. 

V případě, že pečující potřebuje nadále docházet do zaměstnání, v případě, že domácí péče je natolik náročná, že pečující není schopen zvládnout celodenní péči v domácím prostředí, nastupují varianty tzv. ambulantních služeb. Ambulantní sociální služby jsou takové, které člověk navštěvuje v průběhu dne, ale na noc se vrací domů. V ambulantním zařízení jsou zejména zajištěny úkony z oblasti hygieny, stravování, denní program je uzpůsoben potřebám cílové skupiny (v našem případě potřeb lidí s Alzheimerovou nemocí) a probíhající činnosti aktivující zbytkové dovednosti a schopnosti přítomných osob. Mezi tyto služby, které člověk s Alzheimerovou chorobou může využít, řadíme zejména Centra denních služeb, Denní stacionáře, Sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Službu je možné využívat ve všední den v rozpětí provozní doby konkrétního zařízení, variantou jsou ale například i dopolední návštěvy, pravidelně nasmlouvané jen některé dny v týdnu apod.

V situaci, kdy rodina a další osoby blízké již nejsou schopni vlastními silami, ani s pomocí terénních a ambulantních služeb, zajistit všechny základní potřeby nemocného, jsou v nabídce služby pobytové. Jak je v pojmu nastíněno, jedná se o služby s pobytem, tzn. že v nich člověk zůstává také v noci. Mezi pobytové služby cílené na lidi s Alzheimerovou chorobou řadíme Týdenní stacionář, ve kterých člověk pobývá nejčastěji od nedělního večera / pondělního rána do pátečního odpoledne a na víkend se vrací k rodině. O úskalích těchto změn prostředí si povíme v dalších dílech. Dále můžeme využívat služeb, které nabízejí celoroční provoz, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Jednou z možností jsou Domy s pečovatelskou službou, přičemž právě u lidí s Alzheimerovou chorobou je umístění do takového zařízení obtížné s ohledem na progres onemocnění, dále Domovy pro seniory a zejména Domovy se zvláštním režimem, které cílí například právě na lidi se syndromem demence. Trochu bokem stojí tzv. Odlehčovací pobytové služby, protože nabízejí krátkodobý – odlehčovací pobyt a nemocný se pak vrací do svého domácího prostředí.

V následujícím díle našeho seriálu se podíváme na rozdíl mezi Ošetřovatelskou službou a Pečovatelskou službou.

Ještě jste nečetli náš úvodník k tomuto tématu? Najdete ho zde.

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading