fbpx
The Wisdom of Trauma – dokument o vlivu traumatu na náš život

The Wisdom of Trauma – dokument o vlivu traumatu na náš život

Kanadský lékař Gabor Maté (* 1944, Budapešť) se po třicetileté lékařské praxi, dlouhaletých zkušenostech na pozici vedoucího lékaře paliativního oddělení, mnoha letech studia závislostí (zejména na návykových látkách) a tisícovkách vyslechnutých osobních příběhů ptá: Proč v posledních letech narůstá počet lidí s diagnostikovanou duševní poruchou, roste počet osob závislých na návykových látkách, práci, hrách? Kde jsou kořeny rostoucího počtu dětí s poruchou hyperaktivity, poruchami chování. Kde se spustila lavina lidí trpících úzkostmi a depresemi, která přerůstá v pandemii těchto poruch?

Dr. Gabor Maté se narodil v okupovaném Maďarsku, jeho prarodiče zemřeli v Osvětimi, jeho otec byl poslán na nucené práce a on sám v jednom roce svého života musel být předán blízkým příbuzným a byl na šest týdnů oddělen od své maminky, která mu tím zachránila život. Právě toto několikatýdenní odloučení vnímá jako událost, která výrazně ovlivnila jeho následující život. “Jako dítě jsem dostal zprávu, že mě svět nechce”. Teprve kolem svých čtyřicátých narozenin začal na traumatu svého dětství cíleně pracovat, neboť se dostal do stavu těžkých depresí, zažíval krizi v manželství a měl velmi odtažitý vztah ke svým vlastním dětem.

Aby se člověk musel začít potýkat s traumatem, nemusí zažít dětství, které měl Dr. Gabor Maté. S traumatickým zážitkem se setká téměř každý člověk a nejpodstatnější je, jaké zázemí v době této události má, jak je přijímán, milován, jakou podporu může mít pro zotavení se z této události. Trauma může vzniknout i na základě nedostatečného pocitu přijetí, přílišné kritiky, tlaku na výkon, přísnosti s malým podílem pochvaly. Dle jeho pohledu na celou záležitost traumatu není trauma to, co se člověku stalo, ale to, co to nese. V drtivé většině případů události, které člověka zraňují, bolí a člověk nemá nikoho, s kým by se o tu bolest mohl alespoň slovem podělit, vede to k tzv. odpojení se od sebe sama, v návaznosti na to si člověk přestává všímat své intuice a vytváří si tím další a další rizikové situace. 

Dr. Gabor Maté říká, že přirozenost je spojení se sebou samým a že se lidé musí navzájem začít vnímat na základě toho, co se jim stalo, a ne podle toho, co je s nimi špatně. Na lidi není možné hledět jako na automaty, jako na bytosti bez skutečných emocionálních nebo duchovních potřeb. Hlavním poselstvím, které Gabor Maté přináší je bezpodmínečně nutná informovanost o traumatu. Rodičů, učitelů, lékařů, právníků, soudců, vězeňských pracovníků… “Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran.”


Oficiální trailer filmu můžete zhlédnout zde.
Stránky věnované filmu The Wisdom of Trauma.

Díky nadaci Plné vědomí je možné film shlédnout až do 1. 8. 2021 včetně s českými titulky, v neděli 1. 8. 2021 od 19 h proběhne také beseda s českými odborníky věnujících se otázkám traumatu. Veškeré informace o možnostech zhlédnutí filmu zdarma a účasti na debatě zde.

Loading