fbpx
Fakta o pečovatelské službě

Fakta o pečovatelské službě

Tradice pečovatelské služby v českých zemích

Pečovatelská služba, jak jsme její úlohu nastínili v článku na blogu, má v českých zemích kořeny v období po druhé světové válce. V té době Alice Masaryková (dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka) jako předsedkyně Československého červeného kříže postavila základy terénní pečovatelské služby jak ji známe dnes. Již více jak sto let využívají lidé pomoc pečovatelek a pečovatelů v době, kdy sami nejsou schopni naplnit své základní potřeby. 

Všechny pečovatelské služby, které jsou registrováni jako poskytovatelé sociálních služeb podle § 40 zákona o sociálních službách, mají povinnost být pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby. 

Personální obsazení pečovatelské služby

Pracovníci pečovatelské služby jsou vedeni jako pracovníci v sociálních službách, případně sociální pracovníci. V prvním případě jsou to absolventi akreditovaného kurzu cílených přímo na tuto pracovní pozici, přičemž kurz zahrnuje také povinnou praxi v zařízení sociálních služeb. U druhé skupiny pracovníků, sociálních pracovníků, se vyžaduje minimálně vyšší odborné vzdělání. Všichni pracovníci mají zákonnou povinnost průběžného vzdělávání ve svém oboru, a to nejméně 24 hodin vzdělávání v průběhu každého jednoho roku. Jde tedy o plně kvalifikované a proškolené pracovníky, ve velké řadě případů o pracovníky, kteří se své práci věnují už dlouhé roky.

Pečovatelská služba se opírá o základní předpoklad, že člověk chce zůstat ve svém domácím prostředí i v době, kdy není sám zcela soběstačný. Pro řadu lidí je velmi obtížné vpustit do své domácnosti “cizího člověka”, o kterém nic nevíte, vidíte ho poprvé v životě a v řadě případů od něj potřebujete pomoc ve velmi intimních záležitostech. Je nutné zdůraznit, že všichni pracovníci se řídí etickými zásadami poskytování služeb, jsou vázáni mlčenlivostí a jsou to profesionálové. Pokud tedy žijete na malém městě a péči by vám měla poskytovat pečovatelka, kterou znáte z obce, nesmí o vás sdělovat jakékoliv informace a ani mluvit o úkonech, na kterou jste si ji nasmlouvali.

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o využívání pečovatelské služby obsahuje veškeré podstatné informace, které jsou pro péči stěžejní. Musí v ní být přesně zaznamenáno, které úkony z nabídky chcete využívat, kolik za úkony zaplatíte, v jakém čase vám budou poskytnuty a další informace. Smlouvu si vytváří každý poskytovatel sám a její obsah se tedy liší. Základní body, které musí obsahovat můžete nalézt například zde.

Jak postupně začlenit pečovatelku do života člověka s Alzheimerovou chorobou 

V případech, kdy pečovatelskou službu bude využívat člověk s Alzheimerovou chorobou, a velmi často se tak děje na přání hlavního pečujícího, který péči sám nezvládá, se setkáváme s tím, že člověk nikoho doma nechce. Často se brání vpustit do bytu někoho dalšího. Možností, jak do života nemocného začlenit pomoc další osoby, může být postupné vpouštění pečovatelky do domácnosti. Pozvání na kávu pečujícím, vtažení do hovoru nemocného, postupné “odskakování si” pečujícího tu do obchodu, tu na poštu a postupné ponechávání nemocného v domácnosti s pečovatelkou. Další možnou cestou je dovážka obědů a příprava jídla na talíř od pečovatelky – pečující může mít v té době lékaře, čas pro vlastní načerpání sil a ví, že o nemocného je v tu dobu postaráno. 

Pečující se často potýkají s tím, že mají pocit, že domácnost není uklizená, že je ostudné, pokud není všude naklizeno a vygruntováno. Je potřeba říci, že tito pracovníci docházejí do domácností lidí, kteří se dostali do obtížné životní situace, ať už z důvodu věku, zdravotního či psychického stavu, nebo vlivem dalších okolností a jsou si vědomi, že pokud by rodina jejich služby nepotřebovala, neobjednává si je. Tito pracovníci docházejí do rodin, aby je podpořili, pomohli v oblastech, ve kterých mohou a to, zda je v domácnosti uklizeno jako v hotelu, určitě není něco, co je pro ně nějak limitující pro práci, nebo důvodem k odmítnutí poskytování sociálních služeb.

Dostupnost pečovatelské služby

Pravdou je, že pečovatelských služeb je stále nedostatek a sehnat spolehlivou sociální službu nebývá otázka pár dní. Velkou výhodou je, pokud víte, že pečovatelskou službu budete využívat pravidelně a dlouhodobě a organizace s vámi “může počítat”. Pro koordinátoru pracovníků je jednodušší počítat s pravidelnými klienty a skládat péči pro více lidí za sebou, než hledat místo pro nárazovou výpomoc v nabitém harmonogramu služeb. Je tedy vhodné začít se službou “s předstihem”, v době, kdy ji akutně nepotřebuje. Máte tak prostor vyladit detaily, nemocný se postupně seznamuje s pečovatelkami, které k němu dochází a ony poznávají jeho potřeby a chování v různých situacích. Navýšení hodin, které pečovatelskou službu využijete, je pak příjemným bonusem pro poskytovatele dané sociální služby.

Provozní doba pečovatelské služby

Je nutné také podotknout, že provozní doba pečovatelské služby, tedy období, ve kterém k vám může dojít pracovník, bývá v drtivé většině případů cílena pouze na pracovní dny a běžnou pracovní dobu, některé pečovatelské služby fungují i jen pár hodin denně. Nezřídkakdy se tak stane, že se při objednávání služby dozvíte, že pečovatelka k vám může přijít nejpozději v pět hodin odpoledne a vy víte, že s večerní hygienou, nebo podáním večeře vám už nepomůže. Doplnit ji tak můžete například osobní asistencí, o které jsme také psali na našem blogu zde.

Registr poskytovatelů a vyhledávání služby ve vašem okolí

Uvažujete o pečovatelské službě? Nevíte, jak vyhledat pečovatelskou službu v okolí? O vyhledávání sociálních služeb jsme mluvili v tomto videu. Případně napište, zavolejte, ráda vám s vyhledáváním pomohu.

***

Ještě nejste součástí uzavřené podpůrné skupiny „Domácí péče o nemocné Alzheimerem“ na Facebooku? Přidejte se k nám a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z bezplatných online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading