fbpx
Odlehčovací služba / Respitní péče

Odlehčovací služba / Respitní péče

V uplynulých týdnech jsme si společně prošli cestou seznamování se možnostmi pomoci z resortu sociálních služeb a zdravotnictví. Řekli jsme si o terénních, ambulantních i pobytových službách. Zůstala nám však jedna dosud nezmíněné služby, nebo zmíněná jen okrajově, a to jsou Odlehčovací služby, někdy se také můžete setkat s pojmem Respitní péče. Pojďme se jí nyní podívat na zoubek.

Odlehčovací služby se vinou jako červená nit napříč všemi formami sociálních služeb, mají podobu terénní, ambulantní i pobytovou. Nejčastěji se setkáváme s terénní pomocí a pobytovými zařízeními. V případě terénní služby můžeme o odlehčovací službě mluvit v případě osobní asistence, hospicové péče a částečně také pečovatelské službě. Jak jsme si již v předešlých dílech řekli, pečovatelská služba je výrazně limitována počtem hodin, které může v rodinách pomoci, osobní asistence je časově neomezená. 

Pojďme se nyní věnovat odlehčovací službě v pobytové formě. Vzpomínáte si na paní Anetu, která si v našem úvodním slově posteskla: “„Potřebuju jít na operaci a pak na šest týdnů do rehabilitačního centra, kdo se postará o mého tatínka?“ Právě toto je jeden z možných případů, kdy člověk hledá službu, která dočasně, na dobu určitou, převezme péči o jeho blízkého. Nemusí však jít jen o plánovanou operaci, nebo jiné zdravotní obtíže pečujícího. Odlehčovací službu lze využít z jakéhokoli důvodu, např. při odjezdu na dovolenou, nebo “jen” ve chvíli, kdy pečujícímu celodenní péče o nemocného “přerůstá přes hlavu”, potýká se vyčerpáním atd. 

Je třeba zdůraznit, že Odlehčovacích služeb, bohužel, není dostatek a že služba je časově omezená horní hranicí, tzn. odlehčovací službu lze využívat maximálně tři měsíce a následně je nutné udělat pauzu. Konkrétní podmínky poskytování služby jsou rámcově dané zákonem o sociálních službách, v detailech už záleží na konkrétním poskytovateli. Stále se setkáváme s tím, že tzv. odlehčovací lůžka jsou součástí jiné sociální služby, nejčastěji Domova se zvláštním režimem. Je to pochopitelné, takové nastavení má pevné personální zabezpečení, vybavení atd., a k tomu několik volných / obsazených lůžek Odlehčovací služby mohou využívat např. potenciální budoucí obyvatelé Domova v celoročním provozu. V praxi to vypadá tak, že po domluvě termínu pro odlehčovací pobyt nastupuje člověk se syndromem demence do Domova, stává se rámcově součástí celé služby Domova se zvláštním režimem a po ukončení tohoto pobytu se vrací do domácího prostředí a službu začínají využívat další.

Řada pečujících se ptá, zda je možné využívat Odlehčovací službu například jen na jeden týden. Ano, samozřejmě lze. Vždy záleží na domluvě s konkrétním zařízením a je zcela na člověku s Alzheimerovou nemocí, případně také na jeho nejbližších, v jakém rozsahu službu budou chtít využít. Ve hře je stejná otázka jako v případě Týdenních stacionářů: Co udělá krátkodobý pobyt s člověk se syndromem demence? Jak velká zátěž pro něj bude adaptace na nové prostředí a následně návrat do domácího prostředí v takto krátkém časovém úseku? Je potřeba vždy přihlížet ke každému člověku individuálně. Vy jej znáte nejlépe a vy nejlépe dokážete odhadnout, jak bude člověk reagovat na změnu prostředí.

V závěru našeho povídání je vhodné zdůraznit jednu podstatnou věc. To, že vyhledáte odlehčovací službu, není v žádném případě znakem vašeho selhání coby pečujícího. Podívejme se na celou záležitost z jiného úhlu pohledu. Pečujete o svého blízkého dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, mnohdy kontinuálně několik let. Jste sami na pokraji svých sil, máte chuť s domácí péčí praštit. Zkuste odlehčovací pobyt. Možná zjistíte, že když sami budete mít prostor pro odpočinek a realizaci svých zájmů, že vám ještě část sil na domácí péči vlastně zbývá a celý koncept vám dává smysl.

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading