fbpx

Blog

Možnosti zapojení mužů do péče

Je nezbytné o vzájemných potřebách a představách komunikovat. Vyjasňovat a mluvit o svých možnostech, svých hranicích. Zejména ženy potřebují více myslet na sebe. A tak si myslím, že by bylo velmi partnerské a od mužů milé, kdyby sami přicházeli s nabídkou takových hodinek pro své pečující ženy.

Inkontinenční pomůcky – aktualizace

Co znamená pojem inkontinence, kdo se s ní v životě setkává? Jaké typy inkontinence lékaři sledují, a jaké jsou pomůcky pro řešení symptomů inkontinence? Jaké jsou maximální úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění a na co má člověk s inkontinencí ze zdravotního pojištění nárok? Co je preskripční karta a v čem nám může pomoci? Také o těchto tématech je článek věnující se inkontinenčním pomůckám.

Rozcvička pro mozek

Mozek se na propuknutí Alzheimerovy nemoci, rozumějte na to, kdy si příznaků nemoci začne všímat člověk sám a následně i jeho okolí, připravuje až třicet let dopředu. Způsobů, jak paměť (a nejen ji) trénovat, je velmi mnoho. Některé vyžadují čas, některé mohou být běžnou součástí vašeho dne.

Novoroční přání

Přeji vám rok plný chvil, kdy cítíte, že zvládnete cokoliv. Přeji vám, ať vám péče přináší okamžiky, kdy cítíte, že vaše péče je přijímána s vděčností. Přeji vám, ať nemusíte sahat na samé dno svých sil. Přeji vám alespoň pár lidí z vašeho okolí, kteří budou vnímaví k vašim potřebám a v pravou chvíli vám nabídnou pomocnou ruku.

“Vánoční” zamyšlení

Dvanáct posvátných nocí je doba nových rozhodnutí, směřování. Období, které je naprosto nezávislé na historických okolnostech, na náboženství, církvi, které se oddáváme, na kultuře, ve které vyrůstáme. Dny, kdy máme sílu otevřít se a čistit rány.

Adventní zamyšlení IV.

Čtvrtá adventní neděle, tzv. “zlatá neděle”. V křesťanském pojetí Vánoc se svíčkami na adventním věnci patří čtvrté adventní “andělské” svíčce symbolika míru a pokoje. Svíčku dle tradice zapaluje otec rodiny a tímto čtvrtým plamínkem na adventním věnci vrcholí celý advent. Štědrý den je již za dveřmi, může se dokonce stát, že zlatá neděle je zároveň také Štědrým dnem. V některých […]

Světový den polykání

Dnes si připomínáme již desátý ročník Dne polykání, který právě na datum 12. 12. ustanovila Evropská unie foniatrů (UEP) v roce 2011. Jeho cílem je zvýšit mezi veřejností informovanost o existenci poruch polykání, jejich projevech, příčinách, prevenci a managementu diagnostiky a léčby. Poruchu polykání označujeme jako dysfágii a je velmi nepříjemným projevem, následkem i příčinou řady onemocnění. Vzhledem k nouzovému […]

Adventní zamyšlení III.

Třetí adventní svíčka, někdy označovaná jako pastýřská, je nazývána Přátelství, Vzájemnost. Při osobních konzultacích se nezřídka kdy setkávám s tím, že pečující ve velké míře řeší přetrhávání přátelských vazeb, pocit odcizení, pocit “kdo by chtěl poslouchat, jaký teď mám život”. Nezavírejte si vrátka ke svým dlouholetým přátelstvím. To jsou vztahy “na celý život”. Přátelé jsou solí našeho života.

Adventní zamyšlení II.

Druhá adventní neděle. Na dnešní den připadá druhá adventní neděle, říká se jí bronzová a odpočítává dvě zbývající neděle do Štědrého dne. Bronzová neděle reprezentuje Ježíškovy jesličky a lásku. V liturgii jí na adventním svícnu patří druhá “betlémská” fialová svíčka, která nese poselství míru. Fialová barva symbolizuje rozjímání, pokání a kajícnost a vyjma Adventní a postní doby je využívána při […]